ជីវៈប្រវតិ្តខ្ញុំ

ឃឹម គឿន
ផ្ទះលេខៈ ១៥០ ផ្លូវលេខៈ ១១៨ សង្កាត់ៈ ផ្សារចាស់ ខណ្ឌៈ ដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ ០១៣ ៧៨០ ៦៨០ / ០១៦ ៥៣ ០៦ ០៦
E-mail: koeuncennews@gmail.com / khim_mata@yahoo.com
—————————————————————————————–
*ជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន៖
សញ្ជាតិ: ខ្មែរ សាសនាៈ ព្រះពុទ្ធ
ភេទ: ប្រុស
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត : ១៥ មិថុនា ១៩៨៦
ទីកន្លែងកំណើត : ភូមិប្រហ៊ូត, ឃុំរកាក្រៅ, ស្រុកទីរួមខេត្ត, ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន: ០១៣ ៧៨០ ៦៨០ / ០១៦ ៥៣ ០៦ ០៦
អាស័យដ្ធានបច្ចុប្បន្ន: ផ្ទះលេខៈ ១៥០ ផ្លូវលេខៈ ១១៨ សង្កាត់ៈ ផ្សារចាស់ ខណ្ឌៈ ដូនពេញ រាជធានីភ្នំ
ស្ថានភាពគ្រួសារ: នៅលីវ
កំពស់: ១.៦៧ សង់ទីមែត្រ
*ការសិក្សា៖
២០០៨-បច្ចុប្បន្ន: បានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉េស ស្ទឺន (ជំនាញ: communication)
២០០៦-បច្ចុប្បន្ន: កំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ផ្នែក ពត៌មានវិទ្យា ឆ្នាំទី៤ (ជំនាញ: Network)
២០០៣-២០០៤: បានសិក្សានៅវិទ្យាល័យជា ស៊ីម ខេត្តតាកែវ
*ភាសារ៖
អង់គ្លេស: ធ្វើការទំនាក់ទំនង, សរសេរ, និង អាន ល្អ
ខ្មែរ: ជាភាសារកំនើត
*ចំណាប់អារម្មណ៌៖
ចូលចិត្តធ្វើការស្រាវជ្រាវលើ អ៊ិនធឺណែត, អានសៀវភៅ, ស្តាប់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនយោបាយ

ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាក្រៅប្រទេសដែលទាក់ទងវិទ្យាសាស្រ្ត, ស្តាប់ចម្រៀង, លេងកីឡា, និង ធ្វើដំនើរកំសាន្ត

Advertisements
%d bloggers like this: